Teknik och fakta

Fakta material

Ytskikt:
Glasfiberarmerat plastlaminat.
Stål- eller aluminiumplåt.
Plywood eller board.
Övrigt förekommande skivmaterial.

Kärnmaterial:

Cellplast t ex polystyren EPS eller XPS, PUR eller PVC.
Honeycomb, plast eller aluminium.
Andra förekommande distansmaterial.
Panelerna limmas med en limrobot, vanligtvis med 2-komponents polyuretanlim, och vakuumpressas.

Formatsågning sker i förekommande fall med en NC-styrd skivsåg som tar format upp till 3,5x14 m.

Nedanstående uppgifter gäller för en standardpanel uppbyggd av glasfiberlaminat 1,5 mm på bägge sidor om en kärna av XPS 300 med lambdavärde 0,035W/m.

Paneltjocklek     U-värde       Vikt kg/m2
30 mm                  0,97             5,4
60 mm                  0,53             6,3
100 mm                0,33             7,5

Idén med sandwichpaneler kom redan i början av 1800-talet. Men det var först med flyg- och rymdindustrins höga krav på förhållandet styrka/vikt som utvecklingen tog rejäl fart. En sandwichpanel består oftast av tre skikt (ibland fler, men aldrig färre). Skivans egenskaper bestäms av materialvalet.

Tack vare en stor satsning på att öka våra tekniska kunskaper har Dala Laminat utvecklat flera marknadsledande nyheter. 

arbets5 S9J2384

För att utvecklas och hitta nya lösningar samarbetar vi med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), avdelningen Lätt-konstruktioner, och andra företag med hög teknisk kompetens.

Ett av flera resultat av dessa insatser är 20 % minskad vikt på transportskåp till lastbilar. Dessutom till lägre produktionskostnad!

Våra kunder kan ta del av vårt kunnande och våra erfarenheter för att få exakt den produkt de behöver, i rätt kvalitet till rätt kostnad.

DALA LAMINAT AB   Tel: 0250 - 412 00  Fax: 0250 - 412 15   info@dalalaminat   Adress: Trävägen 9, 794 32 ORSA